سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نگین سر سبز

در خیابان خیالم پرسه می زدم...

باران ِ خاطره ، باریدن گرفت

تا بجنبم ، چاله های ذهنم پُر از ی