سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نگین سر سبز

سلام دیروز که رفته بودیم خرمدره گردی رسیدیم به یه روستا که بن بست بود ! من روستا زیاد دیدم ولی روستای بن بست تا حالا ندیده بودم.

خیلی دوست داشتم عکسهام تو روز آفتابی باشه ولی متاسفانه دیروز هوای روستا خیلی دلش گرفته بود...

باغ درههوا دلش گرفته


خط خطی شده در شنبه 91/2/23ساعت 12:6 عصر دل نوشته مهسا خانوم *قطره بارون* ( ) |

عکاس : خودمکوچه باغ های خرمدره


خط خطی شده در سه شنبه 91/2/19ساعت 7:22 عصر دل نوشته مهسا خانوم *قطره بارون* ( ) |

قرآن امید را عاملی مهم در حرکت و زندگی بشر بر می شمرد و بیان می کند که امید است که وی را به سوی کاری و یا عملی سوق می دهد. به عنوان نمونه بیان می کند که امید به پاسخ گویی از سوی خداوند علت و انگیزه برای دعا و طلب از او می شود.(بقره ایه 186) و امید به آینده برتر در این دنیا و یا آخرت است که موجب می شود تا باورها و کنش ها و واکنش های خویش را تصحیح کند و به بازسازی و اصلاح اعمال و رفتار خود بپردازد.( یونس آیه 7 و 8)


سایه

عکاس ، فتوشاپ و سوژه :خودم


خط خطی شده در یکشنبه 91/2/10ساعت 1:19 عصر دل نوشته مهسا خانوم *قطره بارون* ( ) |

پابلو نرودا

"به آرامی آغاز به مردن می کنی "

ترجمه : احمد شاملو

به آرامی آغاز به مردن می کنی اگر سفر نکنی...

اگر کتاب نخوانی / اگر به اصوات زندگی گوش ندهی / اگر از خودت قدر دانی نکنی .

به آرامی آغاز به مردن می کنی... زمانی که خود باوری را در خودت بکشی / وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند .

به آرامی آغاز به مردن می کنی... اگر برده عادات خود شوی / اگر همیشه از یک راه تکراری بروی / اگر روزمرگی را تغییر ندهی / اگر رنگ های متفاوت به تن نکنی/ یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی.

تو به آرامی آغاز به مردن می کنی ... اگر از شور و حرارت / از احساسات سرکش / و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وا می دارند / و ضربان قلبت را تندتر می کنند / دوری کنی . تو به آرامی آغاز به مردن می کنی... اگر هنگامی که با شغلت یا عشقت شاد نیستی / آن را عوض نکنی / اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی / اگر ورای رویا ها نروی / اگر به خودت اجازه ندهی ، که حداقل یکبار در تمام زندگیت ورای مصلحت اندیشی بروی .

امروز زندگی را آغاز کن ! امروز کاری کن ! نگذار که به آرامی بمیری ! شادی را فراموش نکن !


خط خطی شده در یکشنبه 91/2/10ساعت 12:8 عصر دل نوشته مهسا خانوم *قطره بارون* ( ) |


Design By : Pichak